Years:  Postally used:  Sort by: 
Category: Sweden Orebro - Kyrkan o Postkontoret Orebro - Kyrkan o Postkontoret Goteborg - Gustav II Adols staty Goteborg - Gustav II Adols staty Osterlanggatan vid S:t Goran och Draken i Gamla Stan Osterlanggatan vid S:t Goran och Draken i Gamla Stan Stockholm. Kungl. Slottet. Stockholm. Kungl. Slottet. Halsingborg, Sloftsvangsskolan Halsingborg, Sloftsvangsskolan Skansen, Ravlundagarden, Skane Skansen, Ravlundagarden, Skane Venstra Gullofallet. Trollhattan. Venstra Gullofallet. Trollhattan. Drottnings Market, Gotenborg, Sweden Drottnings Market, Gotenborg, Sweden POSTMUSEUM, STOCKHOLM POSTMUSEUM, STOCKHOLM Skansen, Stockholm Skansen, Stockholm Arvika. Motiv fran Sagudden Arvika. Motiv fran Sagudden Sandhamns Kapell Sandhamns Kapell Skovde Boulognersjon Skovde Boulognersjon Stockholm - The Old Towm Stockholm - The Old Towm Absolut Miami Absolut Miami Kormalning i S:t Andreas Kyrka - Malmo Kormalning i S:t Andreas Kyrka - Malmo Gotland. Visby - Helge Ands kyrkoruin Gotland. Visby - Helge Ands kyrkoruin Stockholm - Skansen, Int. af Oktorpsgarden Stockholm - Skansen, Int. af Oktorpsgarden Stockholm - Gala Sta'n fran Stadshuskajen Stockholm - Gala Sta'n fran Stadshuskajen Lunds Domkyrka Lunds Domkyrka Lunds Domkyrka Lunds Domkyrka Oresundsutstallningen i Malmo Oresundsutstallningen i Malmo Karlstads Domkyrka Karlstads Domkyrka Halsning fran Karlstad Halsning fran Karlstad The Royal Barge "Wasaorden" with His Royal Majesty Gustav VI Adolf The Royal Barge "Wasaorden" with His Royal Majesty Gustav VI Adolf Stockholm - Slussen och Gamla Stan Stockholm - Slussen och Gamla Stan Stockholm - Stadshuset Stockholm - Stadshuset Wasa i torrdocka efter bargningen 1961 Wasa i torrdocka efter bargningen 1961 Stockholm - Gamla sta'n. Vasterlanggatan Stockholm - Gamla sta'n. Vasterlanggatan Stockholm - Stadshuset. Malardrottnignen Stockholm - Stadshuset. Malardrottnignen Stockholm - Gamla Stan, Stockholms aldsta torg Stockholm - Gamla Stan, Stockholms aldsta torg Stockholm - The Town Hall. The "Blue Hall" Stockholm - The Town Hall. The "Blue Hall" Stockholm - The Royal Palace Stockholm - The Royal Palace Goteborg, Vollgraven Goteborg, Vollgraven Stockholm - The Royal Castle Stockholm - The Royal Castle Halsning fran Malmo Halsning fran Malmo Malmo - Postkontoret Malmo - Postkontoret Stockholm - Hotorgscity Stockholm - Hotorgscity Stockholm - Tivoli Grona Lund Stockholm - Tivoli Grona Lund Drottningholm - Kina Slott Drottningholm - Kina Slott Stockholm - Regalskeppet WASA bryter vattnet Stockholm - Regalskeppet WASA bryter vattnet Stockholm - Day of the Swedish Flag Stockholm - Day of the Swedish Flag Stockholm - Norrbro och Kungl. Operan Stockholm - Norrbro och Kungl. Operan Stockholm - Kungstradgarden Stockholm - Kungstradgarden Uppsala - Gustavianum Uppsala - Gustavianum Skutberget, Karlstad - Klippstrand vid Vanern Skutberget, Karlstad - Klippstrand vid Vanern Angermanalven Angermanalven Stockholm Stockholm Arkebiskopsgarden, Uppsala Arkebiskopsgarden, Uppsala Stromstadt Stromstadt