Years:  Postally used:  Sort by: 
Category: Sweden Orebro - Kyrkan o Postkontoret Orebro - Kyrkan o Postkontoret Goteborg - Gustav II Adols staty Goteborg - Gustav II Adols staty Osterlanggatan vid S:t Goran och Draken i Gamla Stan Osterlanggatan vid S:t Goran och Draken i Gamla Stan Stockholm. Kungl. Slottet. Stockholm. Kungl. Slottet. Halsingborg, Sloftsvangsskolan Halsingborg, Sloftsvangsskolan Skansen, Ravlundagarden, Skane Skansen, Ravlundagarden, Skane Venstra Gullofallet. Trollhattan. Venstra Gullofallet. Trollhattan. Drottnings Market, Gotenborg, Sweden Drottnings Market, Gotenborg, Sweden POSTMUSEUM, STOCKHOLM POSTMUSEUM, STOCKHOLM Skansen, Stockholm Skansen, Stockholm