Years:  Postally used:  Sort by: 
Category: Estonia Tallinn-Eesti - Aleksander Nevski peakirik Tallinn-Eesti - Aleksander Nevski peakirik Kohtla-Jarve - Polevkivitootlemise kombinaaddi lammastikvaetiste Tehas Kohtla-Jarve - Polevkivitootlemise kombinaaddi lammastikvaetiste Tehas Tallinn - Old Town Tallinn - Old Town Tallinn Tallinn Tallinn Tallinn Russalka malestussammas Tallinnas Russalka malestussammas Tallinnas Eesti NSV. Kuusalu Eesti NSV. Kuusalu Kingissepa-nim. kultuurimaja Kingissepa-nim. kultuurimaja Teatri valjak Teatri valjak Estonia - kaevanduse rikastamisvabrik Estonia - kaevanduse rikastamisvabrik Kalvi sanatoorium - profulaktoorium Kalvi sanatoorium - profulaktoorium Sotsialistlik linnaosa Sotsialistlik linnaosa Taevaskoja looduskaitseala Taevaskoja looduskaitseala The house of culture in Polva, the statue of Jakob Hurt The house of culture in Polva, the statue of Jakob Hurt TALLINN TALLINN